İZMİR OSGB

Dinamik insan kaynağıyla hizmet veren Enkur OSGB işine SAYGI, hayata SAYGI, çalışana SAYGI sloganını ilke edinmiştir. Firmamız bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinci, sosyal sorumluluk çalışmaları ve bilgi paylaşımında yaşadığı ve yaşattığı şeffaflık ile sektöründe ilerlemeye devam etmektedir.

TEKLİF İSTEYİN!

Bize Ulaşın

Bizi Takip Edin!

Bize Ulaşın
Telif İsteyin

İşyeri Risk Değerlendirme Metotları

Her işyeri, işçiler ve işyeri çevresi için pek çok risk barındırabilir. Risk değerlendirmesi yaparken, buna uygun yöntemlerin kullanılması oldukça önemlidir. Risk değerlendirme yöntemi belirlenirken; işyerindeki risk unsurları, bu risklerin birbiriyle etkileşimi, çalışanlara hangi mesafede oldukları dikkate alınır.

Risk Değerlendirme Metotları Kaça Ayrılır?

İş sağlığı ve güvenliği kanunları çerçevesinde hazırlanan risk analiz raporu için, en çok kullanılan risk değerlendirme yöntemleri ihmal edilmeden uygulanılmalıdır. Çalışma ortamında risk değerlendirmesi yapılırken, kalitatif ve kantitatif risk değerlendirmesi söz konusudur. Kantitatif risk analizi uygulanırken, matematiksel önermeler kullanılarak risk değeri bulunmaktadır. Kalitatif risk değerlendirilmesi söz konusu olduğundaysa, tehdidin olma olasılığı ve çalışma ortamına etkisi gibi değerler, sayısal olarak ifade edilir.

Mantıksal ve matematiksel metotların işlenmesiyle, risk değeri hesaplanır. Tüm işyerlerine uyacak bir analiz yöntemi olmadığından, işyerine uygun bir yöntem belirlemesi yapılır.

Risk Değerlendirme Metodu Belirlenirken Nelere Dikkat Edilir?

Risk değerlendirme yöntemleri belirlenirken, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının görüşüne göre karar verilmektedir ve buna göre o yöntem uygulanır. Bilirkişi ne kadar bilgi ve tecrübeye sahipse, risk değerlendirmesi sonuçlarını o derece olumlu etkiler.

Risk değerlendirmesi yapılırken, iş güvenliği uzmanının değerlendirmesi baz alınsa da tam anlamıyla doğru bir karar vermek için bu yeterli olmayabilir. Bu nedenle üst yönetim kadrosundan işçilere kadar birlikte değerlendirme yapması, daha başarılı sonuçlar vermektedir. Çalışma ortamındaki tehlikeler belirlendikten sonra hangi risklerin öncelik taşıdığı ve buna göre bir risk haritası çıkarılması sonucunda risk değerlendirme yöntemlerinden hangisinin kullanılacağına karar verilmektedir.

Risk Değerlendirme Metotları Nelerdir?

Çok sayıda risk değerlendirme yöntemi olduğu bilinmektedir fakat en çok kullanılan yöntemlerden biri, çeklist yöntemidir. Bu genel olarak bir gözden geçirme usulü olarak kullanılmaktadır. Tek başına bir değerlendirme yöntemi olarak kullanılabilir ancak değerlendirme için ön hazırlık olarak da kullanılması mümkündür. Önceden hazırlanan kontrol listesi eşliğinde uygulanır. Olursa ne olur? yöntemi ise, daha önce belirlenen potansiyel tehlikelerin gözden geçirilmesi ve sonuçların ele alınması olarak ifade edilebilir.

Fine Kinney metodu başka bir risk değerlendirme yöntemi olarak, kaza kontrolü için matematiksel değerlendirmenin yapılmasıyla uygulanır. L tipi metris yöntemi bir çalışma ortamına uygunsa, neden-sonuç ilişkilerinin değerlendirmesine dayanmaktadır. X tipi matris yöntemi kullanılırken, tek başına bir uzmanın yapması uygun görülmemektedir. Bunun için 5 yıllık kaza araştırmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların dışında pek çok risk analizi yöntemi de kullanılmaktadır.

 

 


0 Yorum | ENKUR OSGB | Faydalı İçerik