İZMİR OSGB

Dinamik insan kaynağıyla hizmet veren Enkur OSGB işine SAYGI, hayata SAYGI, çalışana SAYGI sloganını ilke edinmiştir. Firmamız bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinci, sosyal sorumluluk çalışmaları ve bilgi paylaşımında yaşadığı ve yaşattığı şeffaflık ile sektöründe ilerlemeye devam etmektedir.

TEKLİF İSTEYİN!

Bize Ulaşın

Bizi Takip Edin!

Bize Ulaşın
Telif İsteyin

İzmir OSGB - İzmir Ortak Sağlık ve Güvenlik

Koşulsuz müşteri memnuniyeti felsefemizle yıllardır müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu birçok alanda kaliteli hizmet veriyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği İzmir OSGB Hizmetlerimizi çözüm odaklı, gelişmiş altyapımızla sizlere sunmaktayız.

ENKUR İzmir OSGB firması olarak sizlere en iyi hizmeti vermek için tüm ekibimizle tam konsantre çalışıyoruz. İzmir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Enkur OSGB İzmir olarak en iyi hizmeti vermeyi taahhüt ediyoruz.

İzmir OSGB, İzmir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak İSG hizmeti vermekteyiz. İSG; İş Sağlığı ve Güvenli (İSG), işyerlerinde işin yapımı esnasında çeşitli nedenler ile gerçekleşen sağlığı tehdit edebilecek her türlü durumdan korunmak için yapılan sistematik ve bilimsel çalışmalar bütünüdür.

OSGB – Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, işyerindeki tüm çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamaktan sorumlu profesyonellerden oluşan özel bir ekiptir. Potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve azaltmak için yönetim ve çalışanlarla yakın bir şekilde çalışırlar ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik etmek için eğitim ve kaynaklar sağlarlar. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, kazaların ve yaralanmaların önlenmesinde ve organizasyon içinde bir güvenlik kültürünün teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. İster işveren ister çalışan olun, herkes için güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ni desteklemek ve işbirliği yapmak önemlidir.

İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), işyerinde çalışanların sağlığını, güvenliğini ve refahını korumak için uygulanan önlemleri ve sistemleri ifade eder. Bu, kazaları ve yaralanmaları önlemeye yönelik önlemlerin yanı sıra güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratma çabalarını da içerir. İSG, tüm işverenler ve çalışanlar için önemli bir husustur, çünkü güvenli ve sağlıklı bir işyeri herkese fayda sağlar. İşverenlerin güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için yasal bir sorumluluğu vardır ve çalışanların kendi sağlık ve güvenliklerinin yanı sıra meslektaşlarının sağlık ve güvenliğine dikkat etme sorumluluğu vardır. Birlikte çalışarak, herkes için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratabiliriz.

İş için Sağlık Raporu

İş için sağlık raporu, bir bireyin sağlık durumu ve işe uygunluğu hakkında bilgi sağlayan bir belgedir. Bir işveren veya sigorta şirketi tarafından istihdam öncesi taramanın bir parçası olarak veya bir çalışanın bir hastalık veya yaralanmadan sonra işe geri dönmesi durumunda talep edilebilir. sağlık raporu, bireyin tıbbi geçmişi, mevcut sağlık koşulları ve çalışma yetenekleriyle ilgili herhangi bir sınırlama veya kısıtlama hakkında ayrıntılı bilgi içerebilir. Bireyin sağlık raporuda doğru ve dürüst bilgi sağlaması önemlidir, çünkü iş görevlerini güvenli ve etkili bir şekilde yerine getirme yeteneklerini etkileyebilir. İş için sağlık raporu hizmeti almak, işyerindeki tüm çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamada önemli bir araçtır.

İşyeri Hekimi / Doktoru

İşyeri doktoru ya da hekimi, işyerindeki çalışanlara tıbbi bakım ve destek sağlamaktan sorumlu bir tıp uzmanıdır. Bir pratisyen hekim veya uzman olabilirler ve işyerinde yerinde olabilirler veya uzaktan danışma için hazır olabilirler. İşyeri hekimi, çalışanların sağlığını ve refahını arttırmada çok önemli bir rol oynar ve işyerinde meydana gelen yaralanmaları veya hastalıkları değerlendirmek ve tedavi etmek için çağrılabilir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği politika ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında yer alabilir ve işyerinin genel sağlık ve güvenliğini sağlamak için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile yakın bir şekilde çalışabilirler. İşyeri hekimi hem işverenler hem de çalışanlar için önemli bir kaynaktır.

İşyeri Hemşiresi

İşyeri hemşiresi, işyerindeki çalışanlara tıbbi bakım ve destek sağlamaktan sorumlu bir uzmanıdır. İşyerinde yerinde olabilirler veya uzaktan danışma için hazır olabilirler ve işyerinde meydana gelen yaralanmaları veya hastalıkları değerlendirmek ve tedavi etmek, ilaçları uygulamak, sağlık taramaları yapmak ve çalışanlara sağlık ve zindelik konusunda eğitim ve kaynak sağlamak gibi çeşitli görevlerde bulunabilirler. İşyeri hemşiresi, çalışanların sağlığını ve refahını arttırmada çok önemli bir rol oynar ve işyerinin genel sağlık ve güvenliğini sağlamak için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ve diğer tıp uzmanları ile yakın çalışmaya çağrılabilir. İşyeri hemşiresi, hem işverenler hem de çalışanlar için önemli bir kaynaktır.

İSG Uzmanı – İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanı, işyerindeki işçilerin sağlığını, güvenliğini ve refahını teşvik etmekten ve korumaktan sorumlu bir profesyoneldir. Çeşitli endüstrilerde ve ortamlarda çalışabilirler ve tehlikeleri tanımlamak ve değerlendirmek, İSG Uzmanı politika ve prosedürlerini geliştirmek ve uygulamak, güvenlik denetimleri ve denetimleri yapmak, İSG Uzmanları en iyi uygulamaları hakkında eğitim ve öğretim sağlamak ve olayları ve kazaları araştırmak gibi görevlerde bulunabilirler. İSG uzmanları, işyerinin genel sağlığı ve güvenliği için kritik öneme sahiptir ve kazaların ve yaralanmaların önlenmesinde ve organizasyon içinde bir güvenlik kültürünün teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tarihçesi

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), 1980’ li yıllarla birlikte Avrupa Birliği içerisinde ağırlıklı olarak yer edinmiştir. Çalışan güvenliğini sağlamak İş Sağlığı ve Güvenliği’ nin ana amaçlarından biridir. Çalışanların (işçilerin) iş kazaları ve mesleki hastalıklara karşı hem ruh hem de beden bütünlüklerini korumayı gaye edinir. verimin artması için üretim güvenliğini sağlamayı amaçlar. İşyerinde alınacak önlemler doğrultusunda, iş kazaları ya da doğabilecek her hangi afet ( yangın, makine patlaması, vb.) durumunda işletme güvenliğini amaçlar.

Çok boyutlu bir çalışma gerektiren İş Sağlığı ve Güvenliği, pek çok bilim dalından da yararlanmaktadır. Bunlardan bazıları; tıp, istatistik, matematik, biyoloji, iktisat, sosyoloji, psikoloji, kimya, ergonomi, vb.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve güvenliği (İSG), belirli bir sayıda çalışan sayısı üzerinde çalışan bulunduran kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurulu kurmak ve belirli aralık ile toplanmak ve kurumun ihtiyaçlarını ve uygun olmayan durumlarını münakaşa etmek ve bir karara bağlamak gibi yükümlülükleri vardır. Her ne kadar İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yetkin kişiler uzman ve işyeri hekimi olsa da, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini içerideki her çalışan kadar net göremeyebilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nca İzmir Ortak Sağlık ve Güvenlik birimimiz, tüm çalışmalarını 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5237  Sayılı Türk Ceza Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu açısından değerlendirilerek sizler ile birlikte iş yerinize taşımaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlere çeşitli alanlarda sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmemesi sonucunda doğan iş kazaları ya da mesleki hastalıklar sonucunda işverene gerek maddi gerek ise maddi tazminat yükü ile birlikte iki durumunda gerçekleşmemesi durumunda ise İdare Hukuku ve Ceza Hukuku tarafından yüksek yaptırımlar uygulanır.

İzmir OSGB, İzmir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB İzmir), İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sağlamak maksadıyla, Çalışma Bakanlığı’ nın izni olan kuruluşlardır.

İzmir Osgb Hizmeti

İzmir Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB İzmir) olarak yaptığımız sözleşmeler kapsamında personel,

Risk değerlendirmesi ( İşyeri yönetmeliği kapsamında) çalışması,

 • Eğitim yönetmeliği uyarınca ilgili eğitimler,
 • İş yeri risk planına göre hazırlanmış özel eğitimler verilmesi,
 • Güvenlik Kurulu’ nu kurmak ve çalışmalara katılmak,
 • İşyeri yıllık plan hazırlamak,
 • Rehber rolü üstlenmek,
 • İşyeri yıllık eğitim planı hazırlamak,
 • İç yönetmelik hazırlamak,
 • İş güvenliği hususunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Yönetime raporlar sunmak,
 • Çalışma talimatları hazırlamak,
 • İş kazası sonrasında yapılacak olan Kaza – Kök – Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Risk değerlendirmesi yaparak işverene seçimleri konusunda önerilerde bulunmak,
 • İlgili yönetmeliklerce, Kaldırma makinelerinin ve basınçlı kapların periyodik olarak kontrollerini takip etmek
 • Elektrik güvenliği ve topraklama tesisatı,
 • Çalışanların periyodik olarak sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İş ile işçinin uyumunu sağlamak,
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
 • Duş ve tuvaletlerin bakımı, temizliği konusunda gerekli kontrolleri gerçekleştirmek,
 • İş güvenliği kapsamında yapılan risk değerlendirmesi çalışmasına katılmak,
 • İşyerindeki genel sağlığa uygunluk şartlarını denetlemek,
 • Gerekli sağlık muayenelerini yapmak

Hizmetlerini yerine getirebiliyor olacaktır.

İzmir Ortak Sağlık Birimi

İzmir OSG Birimi olarak, İşyeri Sağlık ve Güvenliği ile ortak ve eş zamanlı olarak yaptığımız çalışmalar kapsamında, işyerlerinde normal olan iş akışının güvenli bir ortamda olmasını ve daha verimli çalışma( iş) ortamının oluşmasına yönelik hizmetler sunmaktayız. Bu tür çalışmalar, daha önceden yapılan gözlem ve kontroller doğrultusunda hazırlanan planlar çerçevesinde yapılır.

 • İşçilerin sağlık gözetimi,
 • Çalışma ortamı gözetimi,
 • Eğitimler, danışmanlıklar ve bilgilendirmeler,
 • Kayıt ve istatistik

Görevleri ve daha fazlasını İzmir OSGB olarak yerine getiriyoruz. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak çalışma ortamlarının gözlemi için işyerlerinizde sağlık ve güvenlik tehditlerine karşın her türlü düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirmekteyiz.

İzmir En İyi OSGB

Gerek uzman ekip kadromuzla gerek yaptığımız çalışmalarla sizlere daha iyi hizmet vermek için çabalamaktayız. İzmir OSGB, İzmir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi alanında yol kat etmiş bir kuruluşuz. Temel gayemiz sizlere daha iyi bir hizmet vermek için gelişmek ve sizler ile çalışmaktır.

Bünyemizde işinin ehli ve en iyi uzmanları bulundurmaktayız. Bu da bizi üst noktalara taşımaktadır. İşinin en iyisi olmayı ve sizler ile çalışmayı gaye edinmiş bir kurumuz.

İzmir OSGB Tavsiye

İzmir OSGB, İzmir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Danışmanlığı Hizmeti için bize ulaşabilirsiniz. Uzman kadromuz ile birlikte sizlere hizmet vermekten mutluluk duyacağız. İzmir İş Sağlığı ve Danışmanlığı olarak sizlere 7/ 24 hizmet sağlamaktayız. Daha iyi bir hizmet kalitesi için bizi seçiniz. Sizlerle tanışmaktan ve sizlerle çalışmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmekte fayda var. İzmir OSGB Hizmet çalışmaları için bize ulaşın.

İzmir OSGB Firmaları

İşyeri hekimleri çalışan sağlığı ve güvenliği için dünya çapında büyük önem arz etmektedirler. Muhtemel iş kazalarını önlemek ve can güvenliğini sağlamak işyeri hekimlerinin sorumluluğudur. Bu yüzden her işveren bünyesinde mutlaka işyeri hekimi bulundurmalıdır.

İşyeri hekimleri OSBG İzmir firmaları üzerinden rahatlıkla bulunabilir. İzmir OSGB firmaları da 167 firmayla birlikte İzmir içerisinde faaliyet göstermektedir. Yönetmenlik gereği OSGB firmalarının faaliyet alanları sadece kuruldukları il ve sınırındaki iller ile sınırlıdır. Buna göre İzmir OSGB firmaları İzmir başta olmak üzere Manisa, Aydın ve Balıkesir’de faaliyet gösterebilmektedirler. İzmirir OSGB firmaları bünyelerinde işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve hemşireler gibi pek çok sağlık personeli barındırmaktadır.

 

İzmir OSGB Firmaları Ne ile Sorumludur?

OSGB firmaları iş sağlığı ve iş güvenliği alanında hizmet veren firmalardır. İzmir OSGB firmaları da yapılan sözleşmeler ile birlikte iş yerlerine güvenlik ve sağlıktan sorumlu iş yeri hekimi görevlendirmeleri yapmaktadır. Yapılan görevlendirmeler bir uzman tarafından onay aldıktan sonra işyeri hekimlerinin hizmeti başlamış olur. İzmir OSGB firmalarının sorumluluklarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Acil durumlar için planlar
 • Risk değerlendirmesi yapmak
 • İş güvenliğine ilişkin eğitimler
 • Yıllık planların hazırlanması
 • Saha gözetimlerinin yapılması
 • Değerlendirme raporlarının hazırlanması
 • Çalışma ortamında tehdit yaratan unsurların belirlenmesi ve denetimi

 

İzmir OSGB Firmaları Fiyatı

İzmir OSGB firmalarından hizmet almak isteyen kişilerin bir diğer merak ettikleri şey ise güncel fiyatların ne kadar olduğudur. İzmir OSGB firmaları belirlenen yasalara göre hareket ettiği için direkt olarak belirlenen fiyatlar üzerinden hizmet vermektedir. İzmir OSGB firmaları ile iletişime geçtiğiniz takdirde gerekli bilgileri firmalar size iletecektir. Fiyatlar genel olarak alınan hizmetin türü gibi şeylere bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Firma ile iletişime geçip detayları verdikten sonra alacağınız hizmetin fiyatı netleşecektir. Unutulmaması gerekir ki uzun süreli hizmet paketi aldığınız takdirde fiyatlar da buna bağlı olarak değişecektir. İzmir OSGB firmaları hizmet kalitesi olarak en uygun fiyat üzerinden hizmet vermektedir. Alacağınız hizmeti OSGB firmaları ile iletişime geçip değerlendirerek anında hizmet fiyatını öğrenebilir ve hizmet almaya başlayabilirsiniz.

 

Torbalı OSGB

İzmir Torbalı OSGB – Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, şirketteki tüm çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamaktan sorumlu profesyonellerden oluşan özel bir ekiptir. Potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve azaltmak için yönetim ve çalışanlarla yakın bir şekilde çalışırlar ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik etmek için eğitim ve kaynaklar sağlarlar. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, kazaların ve yaralanmaların önlenmesinde ve organizasyon içinde bir güvenlik kültürünün teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. İzmir Torbalı‘da ister işveren ister çalışan olun, herkes için güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ni desteklemek ve işbirliği yapmak önemlidir.

Bornova OSGB

İzmir Bornova OSGB – Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. Yönetim ve personel ile yakın işbirliği içinde çalışan birim, potansiyel tehlikeleri tanımlar ve değerlendirir, güvenlik politikaları geliştirir ve uygular ve organizasyon içinde bir güvenlik kültürünü teşvik etmek için eğitim ve kaynaklar sağlar. İzmir Bornova’da işveren veya çalışan olsanız da, güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ni desteklemek ve işbirliği yapmak önemlidir. Ünite, kazaların ve yaralanmaların önlenmesinde hayati bir rol oynar ve tüm personel için değerli bir kaynaktır.

Manisa OSGB

Manisa OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, işyerindeki tüm çalışanların refahını sağlamaya kendini adamıştır. Deneyimli profesyonellerden oluşan birim, potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve ele almak için yönetim ve personel ile yakın işbirliği içinde çalışır ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik etmek için eğitim ve kaynaklar sağlar. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, kaza ve yaralanmaların önlenmesinde hayati bir rol oynar ve şirketteki tüm çalışanlar için değerli bir kaynaktır. İşverenler ve çalışanlar, birimi destekleyerek ve onlarla işbirliği yaparak, Enkur Manisa OSGB, Manisa‘da bulunan ve OSGB ihtiyacı olan şirketlerin bir güvenlik kültürü oluşturulmasına yardımcı olabilir.

 

Enkur OSGB her zaman ve her konuda daima sizlere destek olmak için bir telefon kadar uzağınızda.