İZMİR OSGB

Dinamik insan kaynağıyla hizmet veren Enkur OSGB işine SAYGI, hayata SAYGI, çalışana SAYGI sloganını ilke edinmiştir. Firmamız bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinci, sosyal sorumluluk çalışmaları ve bilgi paylaşımında yaşadığı ve yaşattığı şeffaflık ile sektöründe ilerlemeye devam etmektedir.

TEKLİF İSTEYİN!

Bize Ulaşın

Bizi Takip Edin!

Bize Ulaşın
Telif İsteyin

İzmir Özel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Dünyadaki ve ülkemizdeki farklı alanlarda ki gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Belli başlı tedbirleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hâle getirmek gerekmektedir.

Dünyadaki ve ülkemizdeki farklı alanlarda ki gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Belli başlı tedbirleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hâle getirmek gerekmektedir.

İş kazaları hem toplum hem de insanlar açısından maddi ve manevi olarak sorun oluşturmaktadır. Ulusal çalışma örgütünün çalışmalarına göre iş kazlarının %98’i önlenebilir kazalar olduğu tespit edilmiştir. Çalışılan ortamlarda iş kazaları ile karşılaşılmaması için iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin alınması gereklidir. Kişi yaptığı işte ne gibi risklerin bulunduğunu bilmesi ve bu risklere karşı gerekli önlemleri alması hem iş içinde ki performansını arttırır hem de güvencede olmasını sağlar.

Daha bilinçli çalışanlar ve daha güvenli bir iş ortamı için çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve iş güvenliğinin insanlar arasında bir kültür olarak aşılanması hedeflenmektedir. Meslek risklerinin önlenmesi ve gerekli araç gereçlerin kullanımı sırasında risklerinin azaltılması mevcut durumun gelişilmesi ve değişen şartlara uygun hale getirilmesi planlanmaktadır.

İzmir Özel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışılan ortamlarda iş kazaları ile karşılaşılmaması için iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin alınması gereklidir. Kişi yaptığı işte ne gibi risklerin bulunduğunu bilmesi ve bu risklere karşı gerekli önlemleri alması hem iş içinde ki performansını arttırır hem de güvencede olmasını sağlar.

İş verenin ve çalışanlarının gerekli eğitimlerin uzmanlar tarafından alması ve uygulayabilmesi kişilerin iş kazası sırasında can ve mal kayıplarının azalmasında büyük rol oynar. İş verenler çalışanlarına eğitimleri zorunlu tutmalı ve gerekli denetimleri iş esnasında yapmalıdır.

Eğitimler uzmanlar tarafından verilip temel iş sağlığından olası kaza ve yaralanmalara karşı gerekli müdahalede bulunmalarına kadar gösterilip eğitim sonunda iş başlangıcı yapılmalıdır. Eğitim sayesinde can ve mal kaybının en düşük oranda tutulması planlanmaktadır.

Çalışanların çalıştıkları işlerin tehlike sınıflarına göre farklı zaman aralıklarında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin en az bir defa alınması can ve mal kaybını önlemesi açışından büyük önem taşır.

 Özel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Nelerdir?

Bütün mesleklerde çalışanların sağlığını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hâle getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler;

 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
 • Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi,
 • Tüm Sektörler İçin Mesleki Riskler ve Korunma Yöntemleri Eğitimi,
 • Kaynak, Kesme, Taşlama ve Montaj İşleri İş güvenliği Eğitimi,
 • İş Makineleri ve İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi
 • Yaralanma ve Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması Eğitimleri
 • Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Güvenliği Malzemesi Kullanma Eğitimi
 • Sağlık ve güvenlik İşaretleri (Uyarı ve İkaz Levhaları) Eğitimi
 • Ergonomi ve Bel Sağlığı Eğitimi
 • Elektrik, Elektrik Riskleri ve Tehlikelerinden Korunma Eğitimi,
 • Acil Durum Planlama Eğitimi
 • İş Güvenliğinin Hukuki Boyutu Eğitimi
 • Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi
 • Yangın ve Yangından Korunma Eğitimi
 • İlkyardım ve Kurtarma Eğitimi

Çalışanlara sağlıklı bir ortam oluşturmak, çalışma koşullarının olumsuz olay ve sorunlardan korumak, iş ve işçi arasında ki uyumu korumak, iş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek, oluşabilecek finansal ve manevi zararları ortadan kaldırmak, çalışma verimini artırmak hedeflenmektedir.

Her iş yerinin tertip, düzeninin iyi olması ve  devamlı kalmasını sağlayıcı bir  program bulunmalıdır. Bunun için düzensizliği yaratan sebep ve şartlar giderilmeli, belli bir düzen kurulmalı, bu düzenin devamı günlük takip ve kontrollerle sağlanmalıdır. Bu kontrolleri sağlamak için belirli öğrenim dallarından mezun uzman kişiler tarafında eğitim verilir.

Özel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Nerden Alınır?

İş yerlerinde işçilerin başına gelebilecek olası kaza, yaralanma ya da sağlık sorunlarında doğru müdahalenin yapılması için olay esnasında iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ya da tıp teknisyenlerinin bulunması zorunludur. İşçilerin de iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin alınması ve uygulaması gerekir.

Eğitimlerin uzman kişiler tarafından gerekli esaslar doğrultusunda iş veren ve işçilere aktarılıp gerekli önlemlerin alınması sonucunda iş başlangıcının yapılması ve işçilere belli zamanlarda iş sağlığı ve güvenliğine uymaları için belli zamanlarda denetim yapılmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği sertifikasını alabilmek ve bunları çalışma yerlerinde uygulayabilmek için kamu tarafından görevlendirilmiş kurum ve kuruluşlar, üniversite veya bazı eğitim kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından eğitim alınmalıdır.

Eğitimler kurum ve kuruluşların çalışma saatlerine ve stratejilerine göre uzaktan veya yüz yüze yapılabilmektedir. Eğitimlerin belirli bir ücret veya ücretsiz şekilde olanları vardır ücretlendirme sistemi kurumdan kuruma değişebilmektedir. Eğitimleri internet ortamında online eğitim yerlerinde veya yukarda belirtilen ilgili kurum ve kuruluşlarda alabilirsiniz. Alınan eğitimler sadece insanlar için değil çevrenin korunması adına da önem arz  etmektedir.

İSG, çalışanların tümünü ve sahalarını korumak için geliştirilen, çok disiplinli ve sistemli kurallardan oluşan bir uygulamadır. İSG, çalışanları ve kurumu olumsuz olarak etkileyebilecek tehlikeli olayları engeller ve bu kuralları sadece bilmek yetmez, uygulamak da şarttır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde hayatınızı tehlikeye atabilir; hatta kendinizi ölüme kadar götürebilirsiniz. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?  Sorusu özellikle sanayi bölgelerinde oldukça fazla sorulan bir sorudur gelin bunu sizin için açıklayalım. İSG, çalışanların tümünü ve sahalarını korumak için geliştirilen, çok disiplinli ve sistemli kurallardan oluşan bir uygulamadır. İSG, çalışanları ve kurumu olumsuz olarak etkileyebilecek tehlikeli olayları engeller ve bu kuralları sadece bilmek yetmez, uygulamak da şarttır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde hayatınızı tehlikeye atabilir; hatta kendinizi ölüme kadar götürebilirsiniz. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nereden Alınır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nereden Alınır?  Sorusu sıkça sorulan bir soru özellikle sanayi bölgelerinde oldukça yaygınlaşmış bir soru kalıbıdır. Evet, kurallardan bahsettik. ‘Sırada İSG uzmanı olmak için neler yapılmalı’ buna değineceğiz.  Öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü’nün verdiği eğitim programına katılmalısınız. Katılımlarınızı başarılı şekilde gerçekleştirdikten sonra genel müdürlükçe yapılan sınavlarda başarı göstermelisiniz. Böylece bir İSG uzmanı belgeniz verilecektir. Önemli bir detay ise lise mezunlarının İSG uzmanı olamamasıdır. Eğer İSG uzmanı olmak istiyorsanız önlisans mezunu (2 yıllık bölüm mezunu ) ya da lisans yapmanız gerekmektedir. Tabii bunlar için de okunması gereken bölümler vardır. Bunlar: fizik, kimya, biyoloji, teknik eğitmen, İSG bölümleridir.

İşyeri İSG Eğitimi

İşyeri İSG Eğitimi , çalışanların tümünü ve sahalarını korumak için geliştirilen, çok disiplinli ve sistemli kurallardan oluşan bir uygulamadır. İSG, çalışanları ve kurumu olumsuz olarak etkileyebilecek tehlikeli olayları engeller ve bu kuralları sadece bilmek yetmez, uygulamak da şarttır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde hayatınızı tehlikeye atabilir; hatta kendinizi ölüme kadar götürebilirsiniz. Önemli bir detay ise lise mezunlarının İSG uzmanı olamamasıdır. Eğer İSG uzmanı olmak istiyorsanız önlisans mezunu (2 yıllık bölüm mezunu ) ya da lisans yapmanız gerekmektedir. Tabii bunlar için de okunması gereken bölümler vardır. Bunlar: fizik, kimya, biyoloji, teknik eğitmen, İSG bölümleridir.

İzmir En İyi İSG Eğitimleri

İzmir En İyi İSG Eğitimleri konunun bu kısmı kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebeple size sadece isg bölümünün eğitim hayatından bahsedeyim. Eğer İSG uzmanı olmak istiyorsanız önlisans mezunu (2 yıllık bölüm mezunu ) ya da lisans yapmanız gerekmektedir. Tabii bunlar için de okunması gereken bölümler vardır. Bunlar: fizik, kimya, biyoloji, teknik eğitmen vb. 

izmir İSG Eğitimi Tavsiye

İzmir İsg Eğitimi tavsiye vermemiz gereken bazı noktaları olduğu için buyrun başlayalım.

 • İSG ekipmanlarımızı çalışma saatlerimiz içinde kesin olarak takmak ve kullanmak.
 • Eğer koruyucu ekipmanlarınızı kullanmazsanız sonucu çok ağır olan sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir deney esnasında koruyucu gözlüklerinizi takmadınız ve deneyinizde kullandığınız kimyasallardan biri gözünüze sıçradı diyelim. Gözünüzü koruyan hiçbir şey olmadığı için bunun sonucu görme kaybına kadar gidebilir. Bu yüzden ISG ekipmanlarımızı takmalıyız.
 • İSG eğitimi almak.
 • Bir şeyi bilmeden uygulayamayız bu yüzden bu konunun eğitimini almak 7’den 70’e herkes için çok önemlidir. İSG eğitimleri, az tehlikeli iş yerleri için en az 8 saat; tehlikeli iş yerleri için en az 10 saat; çok tehlikeli iş yerleri için en az 16 saat olarak her çalışan için eğitimi verilmelidir.
 • Çalışma alanınızın güvenliğini her zaman kontrol etmek.
 • Ekipmanlarımızı kullanmak ve İSG bilmek, eğitimini almak hayat kurtarır fakat bir o kadar önemli olan hususlardan biri de çalışma alanımızın güvenliğini sağlamak ve bunu sıkça kontrol etmektir.
 • Unutmayın, çalıştığımız alan yaptığımız iş kadar güvenliğimizi de etkiler.
 • Karşılaştığınız iş tehlikelerini, ramakları ve kazaları kesin olarak bildirin.
 • Bunu yapmak sorunun kaynağını bulmaya ve sorunu kökünden çözmeye yarayacaktır. Böyke durumları rapor etmeyi kesinlikle unutmamalısınız, bunu yapmak sonraki faciaları önler ve hem sizin için, hem de ekip arkadaşlarınız için güvenlik sağlar.
 • Acil durum tatbikatlarına katılın.
 • Olası bir iş kazası durumunda yaralı eğer müdahale edilebilir durumdaysa acil durum tatbikatlarına katılmak karşınızdaki kişinin hayatını kurtarabileceğiniz anlamına gelir. Bu yüzden acil durum tatbikatlarına katılım sağlamayı ihmal etmeyin.
 • Eğer yüksekte çalışıyorsanız düşme tehlikesine karşı koruyucu ekipman kullanın.
 • Yüksekte çalışıyorsanız ve bu kurala uymuyorsanız hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz ve İSG standartlarına uymayarak kural ihlali yapıyorsunuz demektir. Düşme tehlikesine karşı koruyucu ekipmanlarınızı takmamanız ölüme ya da kalıcı hasarlara sebebiyet verebileceğinden dolayı en önemli kurallardan biridir.
 • Kuralların tümüne uymak.

Bütün kurallar birbiriyle bağlantılıdır. Örneğin düşme tehlikesi olmasına karşın ekipman kullanmayan bir çalışan düştü diyelim. Acil durum tatbikatlarına katıldıysanız bu kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Ya da karşılaştığınız tehlike yaratabilecek bir durumu bildirdiniz diyelim. Bu sayede diğer kazaların olmasını engeller ve alanınızı güvende tutarsınız ve bu da kendiniz için de, ekibiniz için de hayat kurtarıcı bir durumdur.