İZMİR OSGB

Dinamik insan kaynağıyla hizmet veren Enkur OSGB işine SAYGI, hayata SAYGI, çalışana SAYGI sloganını ilke edinmiştir. Firmamız bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinci, sosyal sorumluluk çalışmaları ve bilgi paylaşımında yaşadığı ve yaşattığı şeffaflık ile sektöründe ilerlemeye devam etmektedir.

TEKLİF İSTEYİN!

Bize Ulaşın

Bizi Takip Edin!

Bize Ulaşın
Telif İsteyin

İzmir Çalışan Sağlık Taramaları ve Periyodik Muayeneler

İzmir iş sağlığı danışmanlığı firması sağlık tarama ve periyodik muayeneler mobil bir şekilde gerçekleştirmektedir. Kaliteli ve zamanında yapılan taramalar sayesinde oluşacak olan problemler öncesinde tespit edilmelidir.

İzmir’de İş yerleri içerisinde çalışanlara sağlık muayenelerin yapılması gereklidir. Çalışan kişilerin sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi yasal olarak zorunludur. Çalışan kişilerin sağlık kayıtları işe giriş anından itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve aynı zamanda bu bilgilerin saklanması önemlidir.

İzmir iş sağlığı danışmanlığı firması sağlık tarama ve periyodik muayeneler mobil bir şekilde gerçekleştirmektedir. Kaliteli ve zamanında yapılan taramalar sayesinde oluşacak olan problemler öncesinde tespit edilmelidir. Bu şekilde gerekli olan önlemlerin alınmaları da gereklidir. 

İzmir iş sağlığı danışmanlığı firmamız bu iş yeri hekimi hizmetlerini ağır ve tehlikeli işler çalışma raporları, portföy muayeneleri, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testler, kan idrar tetkikleri, akciğer grafikleri gibi tüm sağlık hizmetlerini profesyonel kadrosu sayesinde hizmete sunmaktadır.

İzmir İşyeri Çalışanların Sağlık Taramaları

İş güvenliği kapsamı içerisinde yasal düzenlemelerle uluslararası standartların yakalanmış olması ve daha sağlıklı olarak bulunan iş alanlarının oluşmaları hedeflenmektedir. Devlet tarafından iş yerlerinde yapılmakta olan düzenlemelerle iş yerlerinde çalışma koşulları bu sayede hem daha güvenli hem de daha sağlıklı hale gelmektedir. Bunun içinde 6331 iş sağlığı kanunu içerisinde gerekli olan yasal düzenlemelerle uyumun oluşturulması sağlanmaktadır. Uygulamalar kapsamında sağlık taramalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereklidir. 

Sağlık tarama yapılması iş yeri içerisinde hem çalışanların sağlık durumlarının hem de iş verimliliğini artırmak açısından oldukça önemlidir. Özellikle de ağır işlerde ve yüksek tehlikeli olan iş sınıflarında sağlık taramalarının periyodik bir şekilde gerçekleştirilmesi yasal zorunluluk taşımaktadır. 

İzmir İşyeri Çalışanların Portör Muayeneleri

İşyeri çalışanlar portör muayeneleri arasında;

 • İşe Giriş portör Muayenesi,
 • Erken Kontrol portör Muayenesi,
 • Aralıklı Kontrol portör Muayenesi, Muayenesi
 • İşe Dönüş portör Muayenesi
 • İşten Ayrılma portör Muayenesi
 • Geç portör Muayeneler
 • Ek ve Tamamlayıcı portör Muayeneler
 • Erken portör Tanı
 • Yer-İş Değişikliği portör Muayeneler
 • Çalışma Ortamı Gözetimi portör Muayeneler

Portör taşıyıcılar; hastalıkları bulaştırma özellikli olan ancak kendileri bu hastalık belirtilerini göstermemekte olan kişilerdir.

Portör muayenelerinin 3 ayda bir gerçekleştirilmesi her iş yeri açısından zorunludur.

İş yeri hekimleri bulunan kişilerin muayenelerini iş yeri hekimi tarafından ve bulunmayan işletmelerin ise belediye tabipleri tarafınca ya da hükümet hekimlerince ücretsiz bir şekilde de gerçekleştirilmektedir. Bu muayeneleri gerçekleştiren ekipler gerek gördüğünde portör muayenelerinin yanında ayrıca laboratuvar tetkiklerini de talep edebilmektedir.

Portör muayene içerisinde bulunan laboratuvar testleri arasında;

 • Gaita Kültürü içerisinde Salmonella ve Shigella yönünden ve süre açısında en az yılda bir süreyle gerçekleştirilmelidir.
 • Dışkının mikroskobik incelenmesi içerisinde Entamoeba virüsü, histolytica ve giardia lamblia kistleri, helmint virüs yumurtaları yönünden de en az altı ayda bir süreyle gerçekleştirilmelidir.
 • Boğaz ve burun kültürü alınması, özellikle Staphylococcus aureus yönünden ve en az yılda bir süreyle gerçekleştirilmelidir.
 • Akciğer Grafisi özellikle Tüberküloz virüsü yönünden, en az yılda bir süreyle gerçekleştirilmelidir.
 • El kültürü en az yılda bir süreyle gerçekleştirilmelidir.
 • Hepatit B kan Taraması 3 ayda bir süreyle gerçekleştirilmelidir.
 • Hepatit B aşısı isteğe bağlı şekilde uygulanmalıdır.

İzmir İşyeri Çalışanların Akciğer Filmi

Fabrika ortamları içerisinde çalışan kişilerin en az yılda bir kez Akciğer grafiklerinin incelenmesi gereklidir. sağlık raporu yapılmalıdır ve bu raporlar 10 yıl süreyle iş yeri içerisinde saklanmalıdır.

İzmir İşyeri Çalışanların Laboratuar Testleri

Tam kan sayımı içerisinde 18 parametre bulunmaktadır.

Anemi gibi diğer kan hastalıkları, kanama bozukluk, enfeksiyon ve alerji durumlarının değerlendirilmelerinde yararlı olaram tam kan sayımı yani hemogram ile, akyuvar, kan pulcukları, hemoglobin ve hematokrit değerleri bulunmaktadır.

Tam idrar tetkiki

Otomatik olan cihazlar ya da mikroskopi yoluyla el yardımı ile yapılan bir tahlildir. İdrar yolları içerisinde enfeksiyon ve iltihap gibi durumlarının araştırılmasında idrar yollarında taş olup olmasının belirlenmesinde de sağlık raporu kullanılmaktadır.

Kanda ve idrar içerisinde ağır metal tayini

Ağır metaller, kan ya da idrar içerisinde spesifik, potansiyel olarak da toksik metallerin miktarlarını tayin etmektedir. Endüstriyel kesim içerisinde bulunan kişilerin çalışmış oldukları ortamlarda toksik olan maddenin maruziyetin belirlenmesi açısından yapılmaktadır.

Bu test alınan kanla ya da 24 saat idrar toplanması ile gerçekleştirilmektedir. Herhangi metal kaynak içerisinden numune kontaminasyonu potansiyellerini en alt düzeye indirgemek açısından özel olan metal içermeyen kan ya da asit kullanarak yıkanan idrar kapları kullanılmaktadır.

Ağır metallerde genellikle;

 • İdrar içerisinde kurşun,
 • İdrar içerisinde fenol,
 • İdrar içerisinde hippürik asit,
 • Kan içerisinde kurşun bulunmaktadır.

Biyokimyasal kan testleri

Karaciğer fonksiyon testi ve kan grubu tayini gibi testlerin yapılmasını içermektedir.

İzmir İşyeri Çalışanların Solunum Fonksiyon Testi

Solunum fonksiyonu hakkında işyeri çalışanlarına bilgilendirme yapılmalıdır. Çalışanların sigara öyküleri, ilaçları ve kronik hastalıkları kaydedilmektedir. Test öncesinde 24 saat boyunca sigara kullanılmaması gereklidir. ayrıca öncesinde 4 saat süreyle de alkol alınmamalıdır. Bu test yapılmadan öncesinde çok ağır egzersizler yapılmamalıdır. Bu konuda özellikle 30 dakika öncesinde gerçekleştirilmemelidir. 4 saat öncesinde kısa süreli bronkodilatör ilaçlar 12 saat öncesinde de uzun süreli bronkodilatör ilaçların alınmaması gereklidir. Göğüs ve karın bölgeini kısıtlayan kıyafetlerin giyilmemesi de yine test sırasında oldukça önemlidir.