İZMİR OSGB

Dinamik insan kaynağıyla hizmet veren Enkur OSGB işine SAYGI, hayata SAYGI, çalışana SAYGI sloganını ilke edinmiştir. Firmamız bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinci, sosyal sorumluluk çalışmaları ve bilgi paylaşımında yaşadığı ve yaşattığı şeffaflık ile sektöründe ilerlemeye devam etmektedir.

TEKLİF İSTEYİN!

Bize Ulaşın

Bizi Takip Edin!

Bize Ulaşın
Telif İsteyin

İzmir Patlamadan Korunma Dokümanı

İş veren kişiler, yaşanacak olan patlamaların önlenmesi ve korunmak açısından, yapılmakta olan işlerin doğalarına uygun bir şekilde teknik ve organizasyonlara göre teknik olan önlemleri almaktadır.

İş veren kişiler, yaşanacak olan patlamaların önlenmesi ve korunmak açısından, yapılmakta olan işlerin doğalarına uygun bir şekilde teknik ve organizasyonlara göre teknik olan önlemleri almaktadır. Önlemler alınırken; 

 • İlk olarak patlayıcı ortamın oluşmasını engellemelidir.
 • Eğer patlayıcı bir ortamın oluşması engellenemiyorsa patlayıcı olan ortamın tutuşmasını önlemelidir.
 • Olası bir patlama durumunda ise sağlık ve güvenliklerini sağlayacak ve yıkıcı etkisini azaltacak önlemleri almalıdır.

Bu dokümanı alması gerekli olan iş yerleri;

 • LPG ve petrol dolum dağıtım tesisleri
 • Doğalgaz bulunduran tesisler
 • Kimyasal madde üretim ve depo 
 • Boya ve tiner yapan yerler
 • Elektrikli cihazların üretim yerleri
 • Boya işlemi yapılan işletmeler
 • Ham deri yapılan iş yerleri
 • Akü imalat yerleri
 • Yağ üretim iş yerleri
 • Kağıt üretim fabrikaları
 • Yem ve tahıl fabrika alanları
 • Kömür tozu üretim fabrikaları

20.06.2012 tarihli olan, 6331 sayılı İş Güvenliği kapsamında 30Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı olan resmi gazete üzerinde yayınlanmış olan ‘Çalışanların Patlayıcı Ortamlar İçerisinde Tehlikelerden Korunması Yönetmeliği’ ne göre bu tarz iş yapan işletmelerin Patlamadan Korunma Dökumanı alması zorunludur.

İzmir İşyeri Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlatma

Oluşma riski bulunan patlamaların önlenmesinde ve korunmak açısından iş veren kişiler temel ilke ve sıra önceliğine uyarak, işlemlerin doğasına uygun olan ve teknik ve organizasyona uygun olan önlemleri alması gereklidir.

Aynı zamanda patlama oluştuğunda da patlamanın yayılmasını engellemesi amacıyla da tedbirlerin alınması gereklidir. Alınan tedbirler düzenli bir şekilde gözden geçirilmesi gereklidir. Gözden geçirilmesi açısından da Patlamadan Korunma Dokümanının hazır olması gereklidir. Ayrıca bu dokümanı bulunmayan iş yerleri faaliyete geçememektedir. Yani alınması gerekli değil zorunlu olan bir belgedir. İzmir işyeri patlamadan korunma dokümanını hazırlatma işlemini yaptırabilirsiniz. İş yeri açarken birçok prosedür, mekan hazırlığı derken birçok şey göz ardı edilebilmektedir. Ancak hem çalışanlarınız açısından hem de iş yeri açısından bu belgenin alınması oldukça elzemdir. Bu yüzden bunun için bir ekipten destek almanız daha doğru olacaktır. Biz İzmir İş sağlığı danışmanlığı firması olarak yangın oluşturacak olan risk değerlendirmesini, analizini ve alınması gereken önlemleri hazırlıyoruz. 

Patlama Riskinin belirleyen Firmalar İzmir

İş yerinde risk değerlendirmesi yapılırken patlayıcı olan ortamdan kaynaklanmakta olan özel risk değerlendirmesinde;

 • Patlayıcı ortam oluşma ihtimalleri ve kalıcı olma durumu
 • Statik elektrik dahil olmak üzere kaynak bulunma, aktif ve etkili hale gelme durumları
 • İş yeri içerisinde bulunmakta olan malzemeler, tesisler, proses ve etkileşimleri
 • Patlamanın etkisinin büyüklüğü dikkate alınmalıdır.

Patlama riskleri değerlendirilirken patlayıcı olan ortamlar içerisinde oluşacak olan yerlerde açık olan ve açılan yerlerde dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

Bu önlemlerin kontrol edilmesinin yanında aynı zamanda güncellenmesi de gereklidir. 

6331 sayılı kanun kapsamı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilendirmesi sayesinde mevzuatın gerektirmiş olduğu fiziki ve tıbbi donanımlara sahip olan İzmir İş Sağlığı Danışmanlığı, bünyesi içerisinde yer alan iş yeri hekimler, uzmanlar, personeller ve bu hizmetlerini kaliteli olarak yerine getirmektedir. İzmir de birçok iş sağlığı danışma yeri bulunmaktadır ancak bizim firmamız iş sağlığı açısından en iyisidir. Ayrıca ulaşım sorunu da yaşanmamaktadır. 7/24 destek alma imkanını sunmaktadır.  

İzmir Patlayıcı Ortam Oluşma İhtimali Analizi

İzmir patlayıcı ortam oluşma ihtimali analizi gerçekleştirirken bazı kriterlere dikkat edilmesi gereklidir. 

 • Ortam içerisinde tutuşabilen maddelerin bulunup bulunmaması
 • Patlayıcı karışımların hava içerisinde dağılım oranları
 • Patlayıcı havanın oluşabileceği alanlar
 • Tehlikeli atmosfer oluşma ihtimali
 • Tehlikeli olan ortamlar içerisinde güvenli olarak önlenebilmesi değerlendirilmelidir.

Bu ihtimal analizleri yani değerlendirilmesi gerçekleştirirken aynı zamanda Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması da değerlendirmenin gerçekleştirilmesini daha da kolaylaştırmaktadır. Patlama ihtimali olan alanların ihtimal analizleri gerçekleştirildikten sonrasında ise korunmak açısından alınması gereken teknik ve organizasyon önlemlerin uygulanması da oldukça önemlidir.

İzmir Patlamadan Korunma Testler

 • Tehlikeli olan patlayıcı ortamlarının oluşmasının önlenmesi
 • Tutuşan maddeler yerine tutuşmayan başka madde kullanımları
 • Konsantrasyon oranlarının sınırlandırılması
 • İnert korunma testi
 • Çalışma ortamında ya da etrafında patlayıcı ortamın oluşmasını önlemek
 • Gaz alarm sistemleri
 • Ateşleme kaynaklarının bir araya gelme ihtimalleri
 • Tehlikeli bölge sınıflandırmasında zoning korunma testi
 • Koruyucu olarak alınan önlemlerin genişletilmesi
 • Ateşleme de kullanılan Kaynakların Tipleri
 • Patlamaların etki azaltma testleri ve uygulamaları
 • Patlamaya dayanıklı olan ekipman testleri
 • Patlamaya dayanıklı olan tasarımların yapılması
 • Patlamanın yayılmasını önleyici testler explosion decoupling testi
 • Patlamanın yayılımını önlem
 • Patlayıcı ortam ölçüm testleri

Havada madde yanması açısından hava ile belli bir oranda karışması gerekmektedir. Bu oran her yanıcı madde açısından farklılık göstermektedir. Bu değerlendirme alt ve üst sınır şeklinde yapılmaktadır. Hava içinde patlama alt sınırına APS ve patlama özelliğini sürdüreceği değere ise ÜPS adı verilmektedir.