İZMİR OSGB

Dinamik insan kaynağıyla hizmet veren Enkur OSGB işine SAYGI, hayata SAYGI, çalışana SAYGI sloganını ilke edinmiştir. Firmamız bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinci, sosyal sorumluluk çalışmaları ve bilgi paylaşımında yaşadığı ve yaşattığı şeffaflık ile sektöründe ilerlemeye devam etmektedir.

TEKLİF İSTEYİN!

Bize Ulaşın

Bizi Takip Edin!

Bize Ulaşın
Telif İsteyin

İzmir Sağlık ve Güvenlik Planı

Sağlık ve güvenlik planı iş yerlerin de ya da kurumlarda verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde işlerin kim tarafından ne zaman ve nasıl işleneceği hakkında bilgi veren dökümandır.

Sağlık ve güvenlik planı iş yerlerin de ya da kurumlarda verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde işlerin kim tarafından ne zaman ve nasıl işleneceği hakkında bilgi veren dökümandır.

Planın oluşturulması ve çalışanların da bu plan doğrultusunda çalışması hem iş yerinin güvenliği hem can ve mal kaybının oluşmaması için büyük önem taşır. Çalışanların yaptıkları iş doğrultusunda gerekli tedbir ve kuralları dikkate alması sağlanır. Ayrıca iş verenin ve uzmanlarımızın da bu planlar doğrultusun da gerekli denetimlerde bulunması sağlanır.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları dikkate alınarak hazırlatmış olduğumuz planlar bizzat uzmanlar tarafından takip edilip uygulanmaktadır. Plan doğrultusunda riskleri olabildiğince en aza indirerek güvenilir bir çalışma alanı oluşturulur. İş yeri sağlık ve güvenlik planı doğrultusunda gerekli malzemeler tedarik edilir ( güvenlik levhaları, iş elbiseleri, iş ayakkabısı, göz ve yüz koruma, yelekler, kulak koruma, ilk yardım ekipmanları…). 

İzmir İşyeri Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlatma

İzmir Ortak ve Sağlık Güvenliği Birimi olarak söz  konusu iş yeri için muhtemel riskleri değerlendirilip iş süresi boyunca alınacak tedbirlerin ve organizasyon yapısı, çalışma yöntemlerinin, işin kim tarafından nasıl yapılacağı saha da faaliyet gören diğer hakkında proje sorumlusu tarafından gerekli dökümanlar sunulmaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili plan oluşturulması daha fazla verim, iyi bir yönetim ve az masraf sunmaktadır. Gerekli önlemlerin alınması ve iş yerinde can ve mal kaybı yaşanmaması için uzmanlarımızca iş yerinin kontrolü sağlandıktan sonra detaylı bir plan çıkartılır ve bu plan doğrultusunda iş verenin de dahil olduğu bir eğitim sürecine girilir.

Yoğun güvence sağlanarak yapılan plan da denetimlerimiz halinde risklerin düşürülüp çalışma veriminin arttırılması hedeflenecek şekilde oluşturulur. Oluşturulan bu planlarda dökümanlar iş verene ve çalışanlara da aktarılarak bilinçlendirme sağlanılır. Böylelikle çalışanlarında plan içinde ki kuralları esas alarak çalışması risklerin düşürülmesine olanak sağlar. Yılda en az bir defa oluşturulan bu plan ömür boyu bir hayat garanti edecek şekilde uzmanlarımız tarafından kontrolü ele alarak oluşturulmaktadır.  

İzmir İşyeri Sağlık ve Güvenlik Planı/ Dökümanı Nedir?

İş yeri veya işin çalışma prensipleri doğrultusunda işleyişin en sade şekilde oluşturulması hedeflenmektedir. Plan doğrultusunda verilen eğitim ve saha denetimleri sayesin de kuruluşların risk ve gelişim takipleri yapılarak gerekli planlanma uzmanlar ve proje yöneticileri tarafından uygulanır.

Kişilerin gerekli ortamlarda nasıl tedbirler alması gerektiğini eğitimlerin ne kadar sürede tamamlanacağını, kişilerin gerekli ortamlarda ya da iş kazaları esnasında ne gibi bir tedbir alacağını, iş yeri kurallarını, saha çalışmalarında ki faaliyetlerde ne yapılması gerektiğini, ekip ve uzman kişiler tarafında hazırlanan dökümanlar sunulmaktadır.

Doküman içinde yer alan bilgiler:

  1. Yönetim sözü oluşturma
  2. Proje Bilgileri
  3. İş sağlığı ve güvenliği organizasyonu
  4. İş ve işçi yönetimi
  5. Risklerin kontrolü ve belirlenmesi
  6. İşyeri Kuralları

 

İzmir İşyeri Sağlık ve Güvenlik Planı Nereden Yaptırılır?

İzmir Ortak ve Sağlık Güvenliği Birimi olarak iş kazalarını önlemek adına uzman ekiplerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, bilgilendirmeler doğrusunda koordinasyonu en üst düzeyde tutarak iş yerinin plan ve çalışma prensipleri doğrultusun da plan oluşturulur. Oluşturulan planlar iş süresi boyunca uygulanır.

Plan içerisinde çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, hukuki süreçler, sağlık bilgisi, teknik bilgiler, çok tehlikeli – az tehlikeli – ve tehlikeli işler için oluşa bilinecek riskler yer almaktadır.

İzmir İşyeri Sağlık ve Güvenlik Planı Nasıl Yapılır?

Yönetim taahhüdü uygulanarak iş verenden bir söz alınır ya da yazılı bir evrak imzalatılır. İş verenin gerekli iş güvenliğini sağlayacağını ve gerekli denetimlerin yapılması konusunda bir söz oluşturulur.

Proje bilgileri hazırlanır. Bu bilgiler içinde iş sektörüne göre nasıl bir güvenlik uygulaması uygulanır, ne kadar süre ile işlenir detaylandırılarak bir doküman içinde aktarılır. Proje de açık ve kapalı çalışma alanlarında ne tür güvenlik tedbirleri alınacağı, iş veren ve çalışanlara bu süreçte ne gibi sorumluluklar düşer gibi bilgilendirmeler aktarılır.

Sağlık ve güvenlik organizasyonu olası iş kazalarının azalmasını sağlamak amacıyla eğitimler sırasında işçilere gereken bilgilendirme yapılarak uzmanlar tarafından belirlenen iş koordinasyonu içerisinde birlikte hareket edilerek olası kazaların önüne geçilir.

Söz konusu çalışma alanıyla ilgili işlerin yönetimi hakkında bilgilendirme yapılarak sürecin ne kadar sürede nasıl işleyeceği hakkında bilgilendirme raporu çıkartılır.

Riskler ve kontrol tedbirleri çalışılan ortam ve iş yeri için belirlenerek raporlama hazırlanır bu raporlama doğrultusunda iş yerine gerekli tedbirler ve önlemler alınarak uygun bir çalışma ortamı hazırlanır. Riskli işlerde çalışanların güvenliği için gereken tedbirler alınır ve malzemeler tedarik edilir.

İş yeri kuralları belirlenerek iş yerinin daha güvenilir bir ortam olması sağlanılır. İş yeri içerisinde gerekli tedbirlerin alınması hususunda özenilerek bir çalışma ve iş verimini arttıracak kurallar konulur.