İZMİR OSGB

Dinamik insan kaynağıyla hizmet veren Enkur OSGB işine SAYGI, hayata SAYGI, çalışana SAYGI sloganını ilke edinmiştir. Firmamız bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinci, sosyal sorumluluk çalışmaları ve bilgi paylaşımında yaşadığı ve yaşattığı şeffaflık ile sektöründe ilerlemeye devam etmektedir.

TEKLİF İSTEYİN!

Bize Ulaşın

Bizi Takip Edin!

Bize Ulaşın
Telif İsteyin

İzmir Ortam Ölçümleri ve Periyodik Kontroller

İzmir Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi olarak çalışma yerlerinde gerekli ölçümleri yaparak haritalandırma ve plan oluşturmaktayız. Bir çok periyodik ölçümü bünyemiz dahilinde gerçekleştirmekteyiz.

İzmir Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi olarak çalışma yerlerinde gerekli ölçümleri yaparak haritalandırma ve plan oluşturmaktayız. Bir çok periyodik ölçümü bünyemiz dahilinde gerçekleştirmekteyiz. İş yeri ekipmanları ve cihazları gerek fiziki gerek teknik açıdan ölçümlendirme ve testlere tabi tutularak hazır hale getirilir. Bunun haricinde iş yerinin çalışma ortamı sağlık bakımında kullanılabilir hale getirilir( görme, duyma, solunum..) Ölçümlendirme sonrası gerekli tedbirler alınarak çalışanların konforlu bir alan sunulur. Sadece kişiler değil iş yeri ve çevre de bu ölçümler sonucunda az zarar görecektir. Bu ölçümler;

 • Ortam Havası Ölçümü                
 • Ortam Havası Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Gaz Ölçümü
 • Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda VOC Ölçümü
 • Ortamda VOC Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Maruziyet Ölçümü
 • İç Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
 • Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan Ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü

Firmamız yukarda belirtilen ölçümleri büyük bir titizlikle gerekli usul ve yönetmenlikleri esas alarak yapmaktadır. Haritalandırma yapılmadan önce bu ölçümler esas alınır haritalandırma sonucunda detaylı bir raporlama çıkar.

 

Ortam Havası Ölçümü ve Kontrolü

İdeal bir ortam hazırlamak için ortamdaki O2 – CO2 ve diğer gaz parametreleri kontrollü bir şekilde ölçümlendirilerek raporlandırılır. Raporlama sonrası iklimlendirme ve havalandırma sistemleri kontrol edilir çalışma yerinde yeterince havalandırılma yapılması şarttır. Proses gereği makinaların kullanımı esnasında bazı gazlar ortaya çıkmaktadır bu gazların yayılmasını önlemek amacıyla etkili havalandırma sistemleri kullanılır. Böylelikle meslek hastalıklarının önüne geçinilmiş olunur. Firmamız uzmanlarınca gerekli gaz ölçümleri yapılarak raporlandırma sunulur.

 

Ortam havası maruziyet ölçümü ve kontrolü 

Gerekli cihaz ve parametreler kullanarak ortam havası ölçümüne dikkat edilir. Solunum sorunlarının oluşmaması adına belirli aralık düzeylerinde kontroller sağlanılarak kişi veya kişilerin sağlık durumları kontrol altına alınmış olunur. 

Ortamda VOC Ölçümü ve Kontrolü

Bazı çalışma alanlarında kimyasal maddelerin kullanımı sonucu yönetmenlikte belirtilen mazuriyet  sınır değerleri esas alınarak uygun ortam için ölçümlendirme yapılır.

İç Gürültü Ölçümü ve Kontrolü 

Çalışma alanlarında kullanılan cihazlar için ses basınç ölçerler kullanılarak gerekli ölçümler sağlanılır. Ölçümler işitme sağlığı açısından büyük önem taşır. Makinelerin çalışması sonucunda gürültü seviyesinin arttığı ortamda bazı metodlar ile ölçümlendirme yapılarak gerekli tedbirler uygulanır. ( bu tedbirlerin en başında gürültü kulaklıkları gelmektedir ve yüksek seviyeli gürültü ortamlarda zorunlu hale gelmektedir.)

Ortamda Partikül Madde Ölçümü

Ortam içerisinde partikül madde ölçüm cihazları kullanılarak ölçümler yapılır. Partikül maddelerin ufak olaması halinde duyarlı cihazlar ilgili ekiplerce kullanılır. Böylelikle çalışma alanında toz veya benzeri maddelerin kişi sağlığını olumsuz etkilemesine engel olunur. Özellikle tozlu ortamlarda görüş sahası azalıp solunum yetersiz hale gelerek çalışanların rahatsızlanması gibi bir durum ortaya çıkar. Akciğerlerde toplanan toz tanecikleri belli bir zaman sonra daha büyük sorunlara ve rahatsızlıklara yol açar. Belirli sıklıklar da çalışma alanlarında mutlaka partikül madde ölçümü yapılmalıdır.

Titreşim Ölçümü ve Kontrolü

Vebrisyon kullanılarak düşük frekanslı cihazlar üzerinde makinaların önceden arıza tespiti yapılmaktadır. Bir makinanın titreşim periyodunun belirli aralıklarda olması iyi çalışması ya da arıza tespiti yapılabilmesi için önem azr eder .Her ne kadar ufak çaplı görükse de iş verimini ciddi oranda düşürmektedir. İş sağlığı açısından psikolojik düzeyde insan sağlığını etkilemektedir. 

Periyodik Kontrol Hizmetleri

Periyodik kontrol çalışma alanlarında kullanılmakta olan makina, tesisat ve ortamın insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi için yapılan kontrollerdir. Bu kontroller dikkate alınarak çıkarılan raporlandırma doğrultusunda gerekli muayene ve güvenlik planları oluşturulur. 

Basınçlı kap periyodik kontrolü, kaldırma araçları periyodik kontrolü, iş güvenliği ortam ölçümleri, kişisel ölçümler yapılmaktadır. Ölçümler esnasında bütün periyodik kontroller yapılarak raporlandırma hazırlanır. Küçük büyük en ince detaya kadar çalışma ortamında periyodik kontroller yılda birkaç defa yapılır böylelikle iş esnasında herhangi bir sorunla karşı karşıya kalınmaz.

İş yeri içerisinde çalışma ortamının fiziki ve termal olarak kontrolü sağlanılır. Bu kontrol sürekli sağlanarak ideal bir ortam hazırlanması hedef alınır. 

Elektrik Topraklama Kontrolü

Kritik bir öneme sahip olan topraklama ölçümü her tesis için mutlaka yapılması gereken bir periyodik ölçüm türüdür. Birimimiz uzmanlarınca elektiriksel korunma sistemlerininv kontörlü sağlanılır. Böylelikle elektirksel bir sorun oluşmaksızın çalışanlar ve iş yeri için güvenli bir ortam oluşturulur. Tesisat temeli ne kadar sağlam olursa iş yerinin elektiriksel güvenirliliği o kadar sağlam olur.

Elektirikli aletlerde istemeden ortaya çıkan kaçak akım veya arızalarda ciddi can ve mal kayıpları ortaya çıkmaktadır bunun önüne geçmek adına elektiriksel topraklanma yapılmaktadır. Topraklama da ortaya çıkacak bu tür sorunlar engellenebilir. Fakat güvenilir ve sürekli kullanılabilir bir ortam oluşturuulabilmesi için sık sık elektiriksel topraklama kontrolü yapılmalıdır.