İZMİR OSGB

Dinamik insan kaynağıyla hizmet veren Enkur OSGB işine SAYGI, hayata SAYGI, çalışana SAYGI sloganını ilke edinmiştir. Firmamız bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinci, sosyal sorumluluk çalışmaları ve bilgi paylaşımında yaşadığı ve yaşattığı şeffaflık ile sektöründe ilerlemeye devam etmektedir.

TEKLİF İSTEYİN!

Bize Ulaşın

Bizi Takip Edin!

Bize Ulaşın
Telif İsteyin

İzmir İşyeri Acil Durum Eylem Planı ve Dokümanı

İşyeri Acil Durum Eylem Planı Deprem, yangın, sel ve de akla gelebilecek diğer tüm acil durum veyahut afetlerden en az zararla kurtulabilmek için afet veya acil durum eylem planı hazırlanması gerekir.

İzmir iş yeri acil durum eylen planı ve dokümanı, deprem ve sel gibi diğer acil durumlarda en az zarar alarak insanların kurtulması açısından hazırlanmaktadır.

Acil durum, çoğu iş yerinde ya da bir kısmında meydana gelebilecek olan yangın, patlama ya da tehlikeli olan kimyasallardan yayılımlar, yaşanacak olan doğal afetler gibi tahliye ve ilk yardım gerektirebilecek olaylara denilmektedir. Afet ve acil durum planı, acil olan durum yaşanmadan öncesinde kişilerin bu durum esnasında neler yapabileceklerini belirlemek açısından hazırlanmaktadır.

İzmir iş yeri acil durum planının ana hedefi;

 • Yaşanabilecek kaza ve ölüm durumlarını engellemek
 • Bina, ekipman ya da envanterin uğrayabileceği zararı en aza indirmek
 • Çevreyi ve yaşayan insanları korumak
 • Operasyon durumlarının eski hallerine dönüşmesini hızlandırmak ve kolaylaştırmak

İzmir Acil Durum Eylem Planı

Tehlike sınıflandırması içerisinde belirlenmiş olan periyotlar içerisinde acil durum planı yenileme şartlarında iş yerinde yapısal değişiklikler göstermiş olması bu acil durum eylem planının yenilenme durumunu ortaya çıkarmaktadır. İzmir acil durum eylem planı hazırlamak hem çok zor hem de oldukça uğraştıran bir iştir. Acil durum eylem planı iş yerlerinin açılması açısından elzem olan belgeler arasında yer almaktadır. Acil durum eylem planı olmayan işletmelere açılma izni verilmektedir. İş yeri açmak maddi ve manevi anlamda oldukça zor olan bir durumdur. Hem iş yerinin hazırlıklarıyla uğraşmak hem de acil durum planlarını hazırlamak zordur. Bu yüzden acil durum eylem planı ve dokümanı hazırlanmasında profesyonel bir destek alınması düşünülebilir. Profesyonel olarak hazırlandığından dolayı iş yerlerinin güvenliği yüzde yüze yakın olmaktadır. Bu belgeler hazırlandıktan sonrasında resmi olan kurumlara sunulduklarından dolayı resmi durumlarda herhangi bir eksik oluşmamasından dolayı da profesyonel bir destek alınması oldukça doğru bir davranış olacaktır.

İşyeri Acil Durum Eylem Planı Hazırlatma

Her iş yerlerinde ve çalışma ortamlarında az ya da mutlaka bir risk bulunmaktadır. Yangın, su baskınları ve patlama yaşanması bu risklerin en başında gelmektedir. İzmir işyeri acil durum eylem planı hazırlamak bu durumlarda yapılabilecek ön çalışma denilebilmektedir. Ayrıca iş yerlerinde yasal olarak da bulundurulması zorunludur. Yalnızca yaşanan afet durumların değil olası olarak yaşanabilecek kazaların da önüne geçmektedir.

Acil durum planı 6331 sayılı olan iş güvenliği kanunun 11, 12 ve 30 da yer alan maddelerine uygun olmalıdır. Hukuki olarak da bulundurulması son derece önemli olan bir belge niteliği taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumlarınca belirlenmiş olan az tehlikeli, çok tehlikeli ya da tehlike sınıfı içerisinde yer alan iş yerlerinin acil durum planı hazırlamaları zorunludur.

İşyeri acil durum eylem planı hazırlanma işlemi aşama aşama gerçekleştirilmektedir.

Yasaların da tarif etmiş oldukları tehlike sınıflandırılması içerisinde yer alan işletmeler, ilk olarak aşamalı olarak hazırlanan acil durum eylem planı hazırlama işlemlerini yaptırmaları gereklidir. Acil durum eylem planı hazırlarken uyulması gereken aşamalar;

 • Bir iş yerinde bulunan tüm riskleri belirlemek
 • Acil durum dokümantasyonunu oluşturmak
 • Acil durum esnasında arama ve kurtarma, haberleşme ve tahliye edilme işlemlerinin esasları
 • Acil durumda verilebilecek ilk yardım esasları ve eğitimleri

Bu başlıklar açısından iş yerinde görevlendirilmelerin yapılması gerekmektedir. Acil durum eylem planı süresiz olarak kullanılmamaktadır. Mutlaka iş yerinin bulunmuş olduğu tehlike sınıflarına göre belirli olan senelerde değiştirilmesi gerekmektedir.

 • Az tehlikeli olan iş yerlerinde en geç 6 yılda 1 olmak üzere
 • Tehlike sınıfı içerisinde yer alan iş yerlerinde en geç 4 yılda 1 olmak üzere
 • Çok tehlikeli sınıfı içerisinde yer alan iş yerlerinde en geç 2 yılda 1 olmak üzere yenilenmesi gereklidir.

İzmir Acil Durum Eylem Planı Nedir?

Acil durum, halk arasında ciddi yaralanmalar hatta ölümlere neden olabilecek, faaliyetlerin aksamalarına, fiziksel ve çevresel alanların zarar görmelerine neden olacak plansız ve istem dışı olarak gelişen olaylara acil durum denilmektedir. Acil durumlar arasında;

 • Sel ve su baskınları
 • Depremler
 • Yangın
 • Patlama
 • Kimyasal ya da tehlikeli olan madde olayları yer almaktadır.

Bu olaylar insan hayatında engel oluşturmaktadır. Acil durumlar insanların nasıl davranmaları gerektiği ve neler yapmaları gerektiklerini gösteren planlara İzmir acil durum eylem planı denilmektedir.

Acil durum eylem planı içerisinde bazı bilgilerin yer alması gereklidir. Bu bilgiler;

 • İş yerinin unvanı, adresi ve işveren kişinin adı soyadı
 • Acil durum eylem planını hazırlayan kişilerin adları, soyadları ve unvanları
 • Acil durum eylem planının hazırlanmış olduğu tarih ve ne kadar süre daha geçerli olacağı
 • İş yeri içerisinde gerçekleşmesi olası olan acil durumlar
 • Acil olan durumlar açısından alınması gereken tedbirler ve önlemler
 • Acil durumda yapılması gereken müdahaleler ve tahliye yolları
 • İşyerlerine ait olan yerleşim planı bu bilgiler arasında yer almaktadır.