İZMİR OSGB

Dinamik insan kaynağıyla hizmet veren Enkur OSGB işine SAYGI, hayata SAYGI, çalışana SAYGI sloganını ilke edinmiştir. Firmamız bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinci, sosyal sorumluluk çalışmaları ve bilgi paylaşımında yaşadığı ve yaşattığı şeffaflık ile sektöründe ilerlemeye devam etmektedir.

TEKLİF İSTEYİN!

Bize Ulaşın

Bizi Takip Edin!

Bize Ulaşın
Telif İsteyin

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nedir?

İş yerindeki fiziksel, biyolojik, kimyasal etkenlerin sebep olduğu kaza ve hastalıkların ortadan kaldırılması ve önlenmesi konusunda bilirkişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, denetim ve kontrolü sağlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri

İş yerlerinde işçi sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek unsurlarla karşı karşıya kalındığında, bu faaliyetlerin mutlaka durdurulması gerekir. İş kazalarının nedenlerinin ortaya çıkarılması ve gelecek süreçte bu etkenlerin kazalara yeniden sebebiyet vermemesi için, bu alanda uzmanlaşmış kişilerin görüşleri alınmaktadır.

Çalışanları tehlike barındıran araç ve gereçlerden, yöntemlerden koruyucu önlemlerin alınmasında, iş güvenliği uzmanlarının bilgi ve deneyiminden yararlanılır. Devlette ya da özel sektörde kariyer sahibi olabilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde ya da mühendislik fakültelerinde, lisans ya da ön lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekir.

Çalışma ortamının kontrolünü ve gözetimini yaparak, iş sahalarındaki yaralanma ve hastalıkların engellenmesi sağlanır. Mevzuat gereği yapılması gereken düzenli bakım, kontrol ve ölçümlerini yapmak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yetki ve sorumlulukları arasındadır. Uygulamaların herhangi bir şekilde işçi sağlığını tehdit edip etmediğine dair raporlar, bu kontroller sonucunda hazırlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınıfları

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, sınıflara ayrılarak yapılmaktadır. A, B ve C sınıfı olarak ayrılan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığının kariyer basamakları, C sınıfı olarak sertifika almadan başlamaktadır. Kariyerinde yükselmek isteyen isteyenler için sertifika almak mecburidir. Böylece yetkilerini yükseltmek isteyen iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, yetki sınavlarına girerek kariyerlerinde yükseliş sağlayabilirler.

Alınan sertifikaların sınıflarına göre, uzmanlık yetkileri değişiklik göstermektedir. Sınıflandırma kapsamına göre iş yerleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak derecelendirilmektedir. A sınıfı belgeye sahip olan uzmanlar, tüm iş yerlerinde yetkili olmaktadır. B sınıfı belge sahibi olanlarsa, az tehlikeli ve tehlikeli iş yerlerinde çalışma imkanına sahiptirler. C sınıfı uzman olan kimseler, az tehlikeli iş sahalarında yetkilendirilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri

Sertifika haricinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının nitelikleri, pek çok durumda hayati öneme sahiptir. Problemlere etkin çözüm üretebilme yetisine sahip olmaları, iş sahalarındaki problemleri çabuk ve etkili çözebilmelerinde aranan kriterlerdendir. Ekip çalışmasına yatkın olmaları, bu konuda yetkin olan diğer kişilerle birlikte doğru karar alabilmelerini sağlar. Çoklu iş tanımlarını önceliklendirme, sistemli kontrol konusunda gereklidir. Stres eşiği yüksek ve ofis programlarına hakim kişilerin bu işi yapması, iş hayatında etkili olabilmelerinde ilk sıralarda yer almaktadır.


0 Yorum | ENKUR OSGB | Faydalı İçerik